Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

МАКСАТТАР ЖАНА МАКСАТТАР

Илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын тез арада жарыялоо, «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын туруктуу өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү. Өнүгүү деп а) окурмандардын жарыяланган макалаларга кызыгуусун арттырууга, б) алардын цитаталарын көбөйтүүгө, в) журналдын социалдык позициясын калыптандырууга шарт түзүүнү түшүнөбүз. Редакциялык ишмердүүлүктүн ишин усулдук камсыздоо, редакциялык саясат жана ишмердүүлүк маселелери боюнча бирдиктүү позицияны түзүүгө жана көрсөтүүгө көмөктөшүү, журналдын өнүгүшүнө мониторинг жана баа берүү.

Журнал окутуучуларга, адистерге, аспиранттарга жана илимдин жетишкендиктерине кызыккандардын баарына арналган. Журнал чекене жана жазылуу аркылуу таратылат.

 

Журнал бөлүмдөрү

АЛДЫҢКЫ

ОРИГИНАЛДУУ ИЗИЛДӨӨЛӨР

ФУНДАМЕНТАЛДЫК МЕДИЦИНА

КЛИНИКАЛЫК МЕДИЦИНА

АЛДЫН АЛУУ МЕДИЦИНАСЫ

БИЛИМ АЛУУДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК ФАРМАЦЕВДИК БИЛИМ

МЕДЕРЛЕР

СӨЗДӨР ЖАНА ДАРСТАР

МЕДИЦИНА ТАРЫХЫ

ЖАРДАМ ПРАКТИКАЛЫК ВРАЧКА

ЖЫЛДЫК

МААЛЫМАТ ЖАНА ХРОНИКА

НЕРОКТОР

 

Карап чыгуу процесси

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги уюштуруучу жана басма уюмдары катары жарыяланган илимий материалдарды катуу көзөмөлгө алуу боюнча милдеттерди өзүнө алат. Журналдын редакциясына келип түшкөн бардык рецензиялар жана илимий макалалар милдеттүү түрдө бир тараптуу анонимдүү («сокур») рецензиядан өтөт: кол жазманын авторлору рецензенттерди билишпейт жана башкы редактордун колу коюлган комментарийлер менен кат алышат.

Акысыз кирүү саясаты

Бул журнал төмөнкү принципке негизделген анын мазмунуна түздөн-түз ачык кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат: изилдөө жыйынтыктарына эркин ачык кирүү билимдин глобалдуу алмашуусун жогорулатат.

Архивдөө

 • Улуттук электрондук маалымат консорциуму

Рецензия

«Кыргызстандын саламаттык сактоо » журналынын редакциясына келип түшкөн бардык илимий макалалар милдеттүү түрдө бир жактуу анонимдүү («сокур») рецензиядан өткөрүлөт (кол жазманын авторлору рецензенттерди билбейт жана редактордун колу коюлган сын-пикирлер менен кат алышат- башкы).

 

1. Макалалардын рецензиясы редколлегия жана редколлегия мүчөлөрү, ошондой эле чакырылган рецензенттер - Кыргызстандын жана башка мамлекеттердин медицинасынын тиешелүү тармагынын алдыңкы эксперттери тарабынан каралат. Макаланы экспертизадан өткөрүү үчүн тигил же бул рецензентти тандоо жөнүндө чечим башкы редактор, башкы редактордун орун басары, илимий редактор, редакциянын жетекчиси тарабынан кабыл алынат. Карап чыгуу мөөнөтү 2-4 жуманы түзөт, бирок рецензенттин талабы боюнча ал узартылышы мүмкүн.

2. Ар бир макала 2 рецензентке жөнөтүлөт.

3. Ар бир рецензент кол жазманын материалдарын кабыл алууга жана чечмелөөгө таасирин тийгизген ачык-айкын кызыкчылыктардын кагылышы болсо, рецензиялоодон баш тартууга укуктуу. Карап чыгуунун натыйжасында  кол жазма, рецензент макаланын келечектеги тагдыры боюнча сунуштарды берет (рецензенттин ар бир чечими негиздүү):

 • макала азыркы түрүндө жарыялоо үчүн сунушталат;
 • макала рецензент белгилеген кемчиликтер оңдолгондон кийин жарыялоого сунушталат;
 • макала башка адистин кошумча кароосуна муктаж;

 • макала журналга жарыяланышы мүмкүн эмес.

4. Эгерде рецензия макаланы оңдоо жана тактоо боюнча сунуштарды камтыса, журналдын редакциясы авторго рецензиянын текстин макаланын жаңы редакциясын даярдоодо аларды эске алуу же жүйөөлүү түрдө жокко чыгаруу сунушу менен жөнөтөт ( жарым-жартылай же толугу менен). Макаланы жыйынтыктоо авторлорго өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жөнүндө электрондук кат жөнөтүлгөн күндөн тартып 2 айдан ашпоого тийиш. Автор тарабынан өзгөртүлгөн макала кайра кароого жөнөтүлөт.

5. Эгерде авторлор материалдарды жыйынтыктоодон баш тартышса, макаланы жарыялоодон баш тарткандыгы жөнүндө редакцияга жазуу жүзүндө же оозеки билдирүүгө милдеттүү. Эгерде авторлор рецензия жиберилген күндөн тартып 3 ай өткөндөн кийин кайра каралган редакцияны кайтарып бербесе, ал тургай авторлордо макаланы жыйынтыктоодон баш тартуу менен маалымат жок болсо, редакция аны реестрден алып салат. Мындай учурларда авторлор жиберилет кайра карап чыгууга берилген мөөнөттүн бүтүшүнө байланыштуу кол жазманы каттоодон алып салуу жөнүндө тиешелүү билдирүү.

6. Эгерде автор менен рецензенттер кол жазма боюнча чечилгис карама-каршылыктарга ээ болсо, редакция кол жазманы кошумча кароого жиберүүгө укуктуу. Конфликттүү кырдаалдарда чечим башкы редактор тарабынан редакциялык кеңештин жыйынында кабыл алынат. Журналдын редакторлоруна келип түшкөн макалалар антиплагиат системасы аркылуу текшерилет. Эгерде текшерүүнүн жыйынтыгында туура эмес таризделген зайымдар аныкталса, макала четке кагылышы мүмкүн.

7. Кол жазманы басып чыгаруудан баш тартуу жөнүндө чечим рецензенттердин сунуштарына ылайык редакциянын жыйналышында кабыл алынат. Редакциянын чечими менен жарыялоого сунушталбаган макала кайра кароого кабыл алынбайт. Жарыялоодон баш тартуу жөнүндө билдирүү авторго электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт.

8. Журналдын редакциясы макаланы жарыялоого уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин, редакция бул жөнүндө авторго маалымдайт жана жарыялоонун шарттарын көрсөтөт.

9. Оң рецензиянын болушу макаланы жарыялоо үчүн жетиштүү себеп болуп саналбайт. Жарыялоо боюнча акыркы чечимди редакция кабыл алат. Конфликттик кырдаалдарда чечим башкы редактор тарабынан кабыл алынат.

10. Рецензиялардын түп нускасы журналдын редакциясында 5 жыл сакталат.

 

Индекстөө

«Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналындагы басылмалар авторлордун жана журналдардын цитаталардын индекстеринин эсептөө системаларына киргизилген. "Цитата индекси"- ушул статьянын маанисин мүнөздөгөн жана ушул эмгекке шилтеме жасаган кийинки басылмалардын негизинде эсептелген сандык көрсөткүч.

Журнал системаларда индекстелет:

 • Россиянын илимий цитаталарынын индекси – бул кыргыз, орус, казак, өзбек окумуштууларынын кыргыз, орус жана чет элдик илимий басылмалардагы басылмалары жөнүндө маалыматтарды чогултуучу маалымат базасы катары ишке ашырылган библиографиялык жана абстракттуу көрсөткүч. RSCI долбоору 2005- жылдан бери Scientific Electronic Library компаниясы (elibrary.ru) тарабынан иштелип чыккан. 2018-жылдан бери китепкана платформасында 1314 макала жайгаштырылган.
 • Google Scholar – бардык форматтардагы жана дисциплиналардагы илимий басылмалардын толук текстин индекстеген эркин жеткиликтүү издөө системасы. Google Academy Index Европадагы жана Америкадагы ири илимий басылмалардын рецензияланган онлайн журналдарынын көбүн камтыйт.
 • Base

 • Dimensions

 • DOAJ

 • EBSCO

 • JournalTOCs

 • RNMJ.RU

 • ВИНИТИ

 • WorldCat 

Илимий басылмалардын этикасы

Киришүү

1.1. Рецензияланган журналдарда материалдарды жарыялоо илимий байланыштын жөнөкөй жолу гана болбостон, илимий билимдердин тиешелүү тармагын өнүктүрүүгө да чоң салым кошот. Ошентип, жарыялоого катышкан бардык тараптардын келечектеги этикалык жүрүм-турумунун стандарттарын белгилөө маанилүү, атап айтканда: Авторлор, Журнал редакторлору, Рецензенттер, «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын басмалары жана илимий коому.

1.2. Басмачы илимий коммуникацияларды колдоого жана бул процесске инвестиция салуу менен гана чектелбестен, жарыяланган эмгектеги бардык заманбап сунуштарды аткарууга да жооптуу.

1.3. Басма илимий материалдарга эң катуу көзөмөл жүргүзүүгө милдеттенет. Биздин журналдын программалары илимий ойлордун жана изилдөөлөрдүн өнүгүүсү жөнүндө калыс “отчет” берет, ошондуктан биз бул “отчеттордун” туура берилиши үчүн жоопкерчиликти да билебиз, өзгөчө бул документте көрсөтүлгөн басылмалардын этикалык аспектилери жагынан.

2. Редакторлордун милдеттери

2.1. Жарыялоо чечими

«Кыргызстандын саламаттык сактоо» илимий журналынын редактору басып чыгаруу жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн жеке жана өз алдынча жооптуу, көбүнчө тиешелүү Илимий Коом менен биргеликте. Каралып жаткан эмгектин ишенимдүүлүгү жана анын илимий мааниси ар дайым жарыялоо чечиминин негизинде турушу керек. Редактор жалаа жабууга, автордук укукка, мыйзамдуулукка жана плагиатка карата учурдагы мыйзам талаптары менен чектелип, Кыргызстан коомдук саламаттыкты сактоо журналынын Редакциялык кеңешинин саясатына баш ийиши мүмкүн.

Редактор жарыялоо жөнүндө чечим кабыл алууда башка Редакторлор жана Рецензенттер (же Илимий Коомдун кызматкерлери) менен кеңеше алат.

2.2. Адептүүлүк

Редактор авторлордун расасына, жынысына, сексуалдык ориентациясына, диний ишенимине, тегине, жарандыгына же саясий каалоосуна карабастан кол жазмалардын интеллектуалдык мазмунуна баа бериши керек.

2.3. Конфиденциалдуулук

«Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын редактору жана редакциялык кеңеши кабыл алынган кол жазма жөнүндө маалыматты Авторлордон, Рецензенттерден, потенциалдуу Рецензенттерден, башка илимий консультанттардан жана Басмачыдан башка бардык адамдарга негизсиз ачып бербөөгө милдеттүү.

2.4. Ачыкка чыгаруу саясаты жана кызыкчылыктардын кагылышуусу

2.4.1. Берилген кол жазмалардан алынган жарыяланбаган маалыматтарды Автордун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жеке изилдөөдө колдонууга болбойт. Карап чыгуу учурунда алынган жана мүмкүн болуучу пайдаларга байланыштуу маалыматтар же идеялар купуялуу болушу керек жана жеке кызыкчылык үчүн колдонулбашы керек.

2.4.2  Редакторлор кол жазмаларды кароодон баш тартууга тийиш (атап айтканда: Кош-редакторду, редактордун жардамчысын талап кылуу же жумушту карап чыгууда жеке карап чыгуунун жана чечим кабыл алуунун ордуна редакциялык кеңештин башка мүчөлөрү менен кызматташуу) улам келип чыккан кызыкчылыктардын кагылышуусу. Авторлор, компаниялар жана кол жазма менен байланышкан башка уюмдар менен атаандаштык, биргелешкен жана башка өз ара мамилелерге жана мамилелерге.

2.5. Жарыялоону көзөмөлдөө

Басылмада берилген билдирүүнүн же корутундунун жаңылыш экендигине ынанымдуу далилдерди келтирген редактор өзгөртүүлөр, алып салуулар, тынчсыздануулар жана башка тиешелүү билдирүүлөр жөнүндө тез арада билдирүү үчүн Басмачыга (жана/же тиешелүү Илимий Коомго) билдирүүгө тийиш.

2.6. Изилдөө иштерине катышуу жана кызматташуу

Редакция Басмачы (же Илимий Коом) менен бирдикте каралып чыккан кол жазмаларга же жарыяланган материалдарга карата этикалык дооматтар болгон учурда тиешелүү чараларды көрөт. Мындай чаралар жалпысынан менен өз ара аракеттенүүнү камтыйт

Кол жазманын авторлору жана тиешелүү даттануунун же талаптын аргументтери, бирок тиешелүү уюмдар жана илимий борборлор менен өз ара аракеттенүүнү да билдириши мүмкүн.

3. Рецензенттердин милдеттери

3.1. Редакциялык комиссиянын чечимдерине таасир этет

Рецензия Редакторго жарыялоо чечимин кабыл алууга жардам берет жана Авторлор менен тийиштүү өз ара аракеттенүү аркылуу Авторго иштин сапатын жакшыртууга жардам берет. Рецензия - бул илимий мамиленин "жүрөгүндө" жайгашкан расмий илимий байланыштын зарыл звеносу. Жарыялоочу басылмага салым кошууну каалаган бардык окумуштуулар олуттуу рецензия иштерин жүргүзүүсү керек деген көз карашты бөлүшөт.

3.2. Тырышчаактык

Колжазманы карап чыгууга жетишсиз деп эсептеген же ишти тез бүтүрүүгө убакыты жок тандалган рецензент журналдын редакторуна кабарлашы керек.

«Кыргызстандын саламаттык сактоо» жана тиешелуу кол жазмасын кароодон чыгарууну суранышат.

3.3. Конфиденциалдуулук

Рецензияга алынган ар бир кол жазма купуя документ катары каралышы керек. Бул ишти ачууга же Редакциянын уруксаты жок адамдар менен талкуулоого болбойт.

3.4. Кол жазма талаптары жана объективдүүлүгү

Рецензент объективдүү баа берүүгө милдеттүү. Автордун жеке сынына жол берилбейт. Рецензенттер өз пикирин так жана негиздүү билдирүүгө тийиш.

3.5. Негизги булактарды таануу

Рецензенттер темага ылайыктуу жана кол жазманын библиографиясына кирбеген олуттуу жарыяланган эмгекти аныкташы керек. Мурда жарыяланган ар кандай билдирүү (байкоо, корутунду же аргумент) үчүн кол жазмада тиешелүү библиографиялык шилтеме болушу керек. Рецензент ошондой эле Редактордун көңүлүн каралып жаткан кол жазма менен Рецензенттин илимий компетенциясынын чөйрөсүндөгү башка жарыяланган эмгектин ортосунда олуттуу окшоштук же дал келүүчүлүк табылганына бурууга тийиш.

3.6. Ачыкка чыгаруу саясаты жана кызыкчылыктардын кагылышуусу

3.6.1. Берилген кол жазмалардан алынган жарыяланбаган маалыматтарды Автордун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жеке изилдөөдө колдонууга болбойт. Карап чыгуу учурунда алынган жана мүмкүн болуучу пайдаларга байланыштуу маалыматтар же идеялар купуялуу болушу керек жана жеке кызыкчылык үчүн колдонулбашы керек.

3.6.2. Рецензенттер кол жазмаларды кароого катышпашы керек, эгерде конкурстук, биргелешкен жана башка өз ара аракеттенүүлөрдүн жана авторлордун бири менен, компаниялар же башка уюмдар менен болгон мамилелеринен улам келип чыккан эмгек менен байланышкан.

4. Авторлордун милдеттери

4.1. Кол жазма талаптары

4.1.1 Изилдөөлөрдүн оригиналдуу отчетторунун авторлору жасалган иштин ишенимдүү натыйжаларын, ошондой эле изилдөөнүн маанисин объективдүү талкуулоону камсыз кылышы керек. Иштин негизиндеги маалыматтар так көрсөтүлүшү керек. Иште мүмкүн болгон кайра чыгаруу үчүн жетиштүү реквизиттер жана библиографиялык шилтемелер болушу керек. Жалган же билип туруп жаңылыш билдирүүлөр этикага туура келбеген жүрүм-турум катары кабыл алынат жана кабыл алынбайт.

4.1.2. Рецензиялар жана илимий макалалар да так жана объективдүү болушу керек, Редакциянын көз карашы так көрсөтүлүшү керек.

4.2. Маалыматтарга жетүү жана сактоо

Кол жазмага тиешелүү чийки маалыматтар Редакторлор тарабынан каралышы үчүн Авторлордон талап кылынышы мүмкүн. Авторлор мүмкүн болсо, мындай маалыматка (ALPSP-STM Маалыматтар жана маалыматтар базалары боюнча билдирүүсүнө ылайык) коомчулукка жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга даяр болушу керек жана кандай болгон күндө да бул маалыматтарды жарыялангандан кийин адекваттуу убакыттын ичинде сактоого даяр болушу керек.

4.3. Оригиналдуулук жана плагиат

4.3.1. Авторлор сунушталган чыгарманын толугу менен оригиналдуу экендигине кепилдик бериши керек жана башка Авторлордун чыгармалары же билдирүүлөрү колдонулган учурда тиешелүү библиографиялык шилтемелерди же үзүндүлөрдү бериши керек.

4.3.2 Плагиат башка бирөөнүн чыгармасын автордуку катары көрсөтүүдөн тартып, башка бирөөнүн чыгармасынын маанилүү бөлүктөрүн көчүрүп алуу же башка бирөөнүн изилдөөсүнүн натыйжаларына карата өз укуктарын талап кылууга чейин (атрибуциясыз) көптөгөн формаларда болушу мүмкүн. Бардык формадагы плагиат этикага туура келбейт жана жол берилбейт.

4.4. Басылмалардын көптүгү, ашыкчалыгы жана бир убактагылыгы

4.4.1 Жалпысынан алганда, Автор бир эле изилдөөгө арналган кол жазманы оригиналдуу басылма катары бирден ашык журналга чыгарбашы керек. Бир эле кол жазманы бир эле учурда бир нече журналга тапшыруу этикага туура келбеген жүрүм-турум катары кабыл алынат жана кабыл алынбайт.

4.4.2.Негизинен, Автор мурда жарыяланган макаласын башка журналга кароого жибербеши керек.

4.4.3. Белгилүү бир типтеги макалаларды (мисалы, клиникалык практикалык көрсөтмөлөр, которулган макалалар) бир нече журналга жарыялоо, кээ бир учурларда, белгилүү бир шарттарды эске алуу менен этикалык болуп саналат. Кызыккан журналдардын авторлору жана редакторлору биринчи басылып чыккан эмгектегидей эле маалыматтарды жана интерпретацияларды көрсөткөн экинчи басылмага макул болушу керек.

Экинчи басылмага негизги иштин библиографиясы да киргизилиши керек. Кошумча (кайталануучу) басылмалардын алгылыктуу формалары боюнча кененирээк маалыматты төмөнкү жерден тапса болот бет  https://zdrav.kg/ 

4.5. Негизги булактарды таануу

Башкалардын салымын ар дайым моюнга алуу керек. Авторлор тапшырылган иштин аткарылышына тиешелүү болгон басылмаларга шилтеме кылуусу керек. Жекече алынган маалыматтар, мисалы, үчүнчү жактар менен сүйлөшүү, кат алышуу же талкуулоо учурунда баштапкы булактын жазуу жүзүндөгү уруксатысыз колдонулбашы же берилбеши керек. Жашыруун булактардан алынган маалыматтар, мисалы, кол жазмаларды баалоо же гранттарды алуу, жашыруун булактарга тиешелүү иштин Авторлорунун жазуу жүзүндөгү уруксатысыз колдонулбашы керек.

4.6.Басылманын авторлугу

4.6.1. Басылманын авторлору болуп эмгектин концепциясын түзүүгө, сунушталган изилдөөнү иштеп чыгууга, аткарууга же интерпретациялоого олуттуу салым кошкон адамдар гана боло алат. Олуттуу салым кошкондордун бардыгы салым кошуучу катары белгилениши керек. Изилдөөнүн катышуучулары изилдөө долбоорунун белгилүү бир тармагына олуттуу салым кошкон болсо, алар изилдөөгө олуттуу салым кошкондор катары көрсөтүлүшү керек.

4.6.2. Автор изилдөөгө олуттуу салым кошкон бардык катышуучулар биргелешип авторлор катары көрсөтүлүшүнө жана изилдөөгө катышпагандардын биргелешип авторлор катары көрсөтүлбөгөнүнө, бардык авторлоштор жыйынтыктоочу жыйынтыкты көрүп, жактырганына ынанышы керек. чыгарманын вариантын иштеп чыгып, басмага берүүгө макул болушту.

4.7. Тобокелдиктер, ошондой эле изилдөө объектилери болгон адамдар жана жаныбарлар

4.7.1. Эгерде иш кандайдыр бир адаттан тыш тобокелдикти камтышы мүмкүн болгон химиялык заттарды, процедураларды же жабдууларды колдонууну камтыса, анда Автор муну кол жазмада так көрсөтүшү керек.

4.7.2. Эгерде эмгек изилдөө объектилери катары жаныбарлардын же адамдардын катышуусун камтыса, авторлор кол жазмада изилдөөнүн бардык этаптары изилдөө уюмдарынын мыйзамдарына жана ченемдик укуктук актыларына ылайык келээрин жана тиешелүү комитеттер тарабынан жактырылышын текшериши керек. . Кол жазма так болушу керек изилдөөнүн объектиси болуп калган бардык адамдардан маалымдалган макулдук алынганы чагылдырылган. Купуялык укуктары ар дайым сакталышы керек.

4.8. Ачыкка чыгаруу саясаты жана кызыкчылыктардын кагылышуусу

4.8.1.Бардык Авторлор өз кол жазмаларында иштин натыйжаларына же корутундуларына таасир этүүчү катары кабыл алынышы мүмкүн болгон каржылык же башка пайда болгон кызыкчылыктардын кагылышын ачып берүүгө милдеттүү.

4.8.2. Ачыкка алынууга тийиш болгон потенциалдуу кызыкчылыктардын кагылышынын мисалдарына жумушка орношуу, консалтинг, акцияларга ээлик кылуу, роялти, эксперттик корутундулар, патентке өтүнмөлөр же патенттик каттоолор, гранттар жана башка финансылык колдоо кирет. Мүмкүн болушунча эртерээк кызыкчылыктардын кагылышуусу ачыкка чыгышы керек.

4.9. Жарыяланган эмгектердеги олуттуу каталар

Эгерде автор басылмада олуттуу каталарды же так эместиктерди тапса, анда автор бул тууралуу «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын Редакторуна билдирүүгө жана басылманы кайра чакыртып алуу же каталарды мүмкүн болушунча тез арада оңдоо үчүн Редакция менен өз ара аракеттенүүгө тийиш. Эгерде Редакция же Басма чыгаруучу үчүнчү тараптан басылмада олуттуу каталар бар экендиги жөнүндө маалымат алса, Автор мүмкүн болушунча тез арада чыгарманы чакыртып алууга же каталарды оңдоого милдеттүү.

5. Басмачынын милдеттери

5.1. Басмачы Редакторлордун этикалык жоопкерчилигин көтөргөн саясаттарды жана жол-жоболорду сакташы керек, ушул талаптарга ылайык «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын рецензенттери жана авторлору. Жарыялоочу жарнамадан же кайра басып чыгаруудан түшкөн пайда Редактордун чечимдерине таасир этпейт деп ишениши керек.

5.2. Басма «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын редакциясына этикалык дооматтарды кароодо колдоо көрсөтүшү керек. жарыяланган материалдын аспектилерин жана башка журналдар жана/же Басмачылар менен өз ара аракеттенүүгө жардам берүү үчүн, эгерде бул Редакторлордун милдеттерин аткарууга көмөктөшсө.

5.3. Басмачы этикалык көрсөтмөлөрдү, баш тартуу жол-жоболорун жана каталарды оңдоону жакшыртуу үчүн жакшы изилдөө тажрыйбасын жайылтууга жана тармактык стандарттарды ишке ашырууга тийиш.

5.4. Жарыялоочу зарыл болгон учурда тийиштүү адистештирилген юридикалык колдоону (корутунду же кеңеш) камсыз кылууга тийиш. Бөлүм Elsevier илимий жана медициналык адабияттар басмасынын материалдарынын, ошондой эле Эл аралык басма этикасы боюнча комитеттин (COPE) материалдарынын негизинде даярдалган.

Негиздөөчүсү

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын негиздөөчүсү «Кыргызстандын саламаттык сактоо» илимий-практикалык журналынын редакциясы.

Жарыялоо акысы

Редакция авторлордон материалдарды даярдоо, жайгаштыруу жана басып чыгаруу учун акы албайт.

 

Ачыкка чыгаруу саясаты жана кызыкчылыктардын кагылышуусу

Берилген кол жазмалардан алынган жарыяланбаган маалыматтарды Автордун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жеке изилдөөдө колдонууга болбойт.

Карап чыгуу учурунда алынган жана мүмкүн болуучу пайдаларга байланыштуу маалыматтар же идеялар купуялуу болушу керек жана жеке кызыкчылык үчүн колдонулбашы керек.

Рецензенттер авторлор, компаниялар же башка уюмдар менен атаандаштык, биргелешкен жана башка өз ара аракеттенүү жана мамилелерден улам кызыкчылыктардын кагылышуусу болгон учурда кол жазмаларды кароого катышпашы керек, тапшырылган иш менен.

 

Карыз алуу жана плагиат

«Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналынын редакциясы макаланы кароодо антиплагиат системасын колдонуу менен материалды текшере алат. Көптөгөн карыздар табылган учурда, редакция COPE эрежелерине ылайык иш алып барат.

Алдын ала жана кийинки басып чыгарууларды жарыялоо саясаты

Тапшыруу процессинде автор макаланын жарыяланбаганын же башка илимий журналда жарыялоого кабыл алынбаганын ырасташы керек. «Кыргызстандын саламаттык сактоо» журналында жарыяланган макалага шилтеме бергенде басмакана журналдын расмий сайтына шилтемени (материалдын толук URL дареги) жайгаштырууну суранат.

Авторлор тарабынан мурда жеке же коомдук сайттарда жайгаштырылган, башка басмачыларга тиешеси жок макалалар каралууга уруксат.