Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Башкы редактор

 • Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри, Бишкек  (eLibrary) (ORCID)(Scopus)(ReseacherID)

Башкы редактордун орун басарлары

 • Джумалиева Гульмира Артыкбаевна – медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын  Эл аралык байланыштар жана стратегиялык өнүгүү боюнча проректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)(Scopus)(ReseacherID)

 • Сооронбаев Талантбек Маратбекович - медицина илимдеринин доктору, профессор, Академик М.М. Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору, Кыргыз Республикасынын башкы пульмонологу,  Бишкек, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(ORCID)(Scopus)(ReseacherID)

Редколлегиянын мүчөсү

 • Жусупбекова Нурида Эркинбековна - медицина илимдеринин кандидаты, доцент,  Саламаттыкты сактоо министрлигинин Саламаттыкты сактоо АРИКЖжУКБнын бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)
 • Кудайбергенова Индира Орозбаевнамедицина илимдеринин доктору, профессор , И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary) (Scopus)(ORCID)
 • Курманов Рустам Абдыкайпович -  медицина илимдеринин доктору, профессор, академик РИА РФ, С.Б. Данияров атындагы КММКДжКЖИ ректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary) (ORCID) (Scopus)
 • Ырысов Кенешбек Бакирбаевич медицина илимдеринин доктору, профессор, мүчө-корреспондент КР УИА,  И.К. Ахунбаев атындагы КММА окутуу иши боюнча проректору, нейрохирургия кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Мусаев Акылбек Инаятович - медицина илимдеринин доктору, профессор, 1-шаардык оорукананын башкы дарыгери, Бишкек, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Абдраманов Калдарбек Алишерович - медицина илимдеринин доктору, профессор, Түштүк аймактык жүрөк-кан тамыр хирургия борборунун директору, Жалал-Абад, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Усупбаев Акылбек Чолпонкулович - медицина илимдеринин доктору, профессор, мүчө-корр. КР УИАнын бөлүм башчысы,  М.Т.Тыналиев атындагы «урология жана андрология чейин жана аспирантура», И.К. Ахунбаев атындагы КММАсы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID
 • Шайымбетов Бакыт Орозбекович - медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун илим боюнча орун басары, Бишкек, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна -  медицина илимдеринин доктору, профессор, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институнун инфекцияны көзөмөлдөө Республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)(Scopus)
 • Нурматов Зуридин Шарипович – медицина илимдеринин доктору, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун Вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID
 • Бримкулов Нурлан Нургазиевич – медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К.  Ахунбаев атындагы КММАнын үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Миррахимов Эркин Мирсаидович - медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММА, М.Е. Вольский- М.М. Мирахимов атындагы факультеттик терапия кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID
 • Ногойбаева Калысбүбү Асанбековна - медицина илимдеринин доктору, доценттин милдетин аткаруучу, И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын илимий изилдөөлөрдү башкаруу кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID) (Scopus)

  Жоопту катчысы: Исмаилова Айкуль Джапаргазиевнамедицина илимдеринин кандидаты, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун илимий катчысы (Бишкек)
  Жоопту катчысы: Фуртикова Алла Борисовна, медицина илимдеринин кандидаты, жетектөөчү илимий кызматкер жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун функционалдык диагностика бөлүмүнүн башчысы (Бишкек)

Котормочу редактор:  Исмаилова А.Д., м.и.к., (Бишкек)

Колдонуучу редактор: Мергенова И.О. (Бишкек)

Электрондук версиянын редактору: Мергенова И.О.  (Бишкек)