Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Башкы редактор

 • Касымов Омор Тилегенович- медицина илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Табигый илимдер академиясынын академиги, Коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун илимий жетекчи, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary) (ORCID) (Scopus) (ReseacherID)

Башкы редактордун орун басарлары

 • Алексеев Владимир Петрович - медицина илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык жогорку медициналык мектебинин проректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)(Scopus)(ReseacherID)

 • Чубаков Тулеген Чубакович - медицина илимдеринин доктору, профессор, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун фтизиопульмонология кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
   (eLibrary) (ORCID)

Редколлегиянын мүчөсү

 • Аскеров Арсен Аскеровичмедицина илимдеринин доктору, Б.Н. Ельцин атындагы КРСУнин медицина факультетинин акушердик жана гинекологиялык кафедрасынын доценти, Бишкек, Кыргыз Республикасы
 • Атамбаева Раиса Минахмедовна медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медицинанын гигиеналык дисциплиналары кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)
 • Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна -  медицина илимдеринин доктору, профессор, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институнун инфекцияны көзөмөлдөө Республикалык илимий-практикалык борборунун жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)(Scopus)
 • Батыралиев Талантбек Абдулаевич–  медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз-Түрк ооруканасынын башкы врачынын орун басары, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Бебезов Бахадыр Хакимович – медицина илимдеринин доктору, профессор, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы. Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)
 • Белов Георгий Васильевич– медицина илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Табигый илимдер академиясынын академиги, Эл аралык медицина мектебинин проректору,  патология кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)
 • Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич – медицина илимдеринин доктору, доцент, Ош мамлекеттик университетинин эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)
 • Касымбеков Жаркынбек Орозбекович, медицина илимдеринин доктору, Улуттук саламаттык сактоо институтунун директору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
 • Кудайбергенова Индира Орозбаевнамедицина илимдеринин доктору, профессор , И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary) 
 • Курманбекова Гулбубу  Токтосуновна - биология илимдеринин доктору, профессор, «Манас» кыргыз-түрк табигый илимдер факультетинин деканы, Бишкек, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(ORCID)
 • Курманов Рустам Абдыкайпович -  медицина илимдеринин доктору, профессор, академик РИА РФ, С.Б. Данияров атындагы КММКДжКЖИ ректору, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
 • Маймерова Гульзат  Шаршенбековнамедицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук энени жана баланы коргоо борборунун директору, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
 • Миррахимов Эркин Мирсаидович - медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы КММА, М.Е. Вольский- М.М. Мирахимов атындагы факультеттик терапия кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
 • Сарыбаев Акпай Шогаибович - медицина илимдеринин доктору, профессор, М.М. Мирахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун башкы илимий кызматкери, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
 • Тухватшин Рустам Романович - медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медицинанын патологиялык физиологиясы кафедрасынын башчысы,  Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)
 • Ырысов Кенешбек Бакирбаевич - медицина илимдеринин доктору, профессор, мүчө-корреспондент КР УИА,  И.К. Ахунбаев атындагы КММА окутуу иши боюнча проректору, нейрохирургия кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Шаршенова Айнаш Акыновнамедицина илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык жогорку медициналык мектебинин коомдук саламаттык сактоо кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Жоопту катчысы: Исмаилова Айкуль Джапаргазиевнам.и.к., Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун илимий катчысы (Бишкек)

Котормочу редактор:  Исмаилова А.Д., м.и.к., (Бишкек)

Колдонуучу редактор: Мергенова И.О. (Бишкек)

Электрондук версиянын редактору: Мергенова И.О.  (Бишкек)

ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)