Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana
ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)

Башкы редактор

 • Касымов Омор Тилегенович- медицина илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Табигый илимдер академиясынын академиги, Саламаттык сактоо министрлигинин «Алдын алуучу медицина» илимий-өндүрүштүк бирикмесинин директору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы (eLibrary) (ORCID) (Scopus) (ReseacherID) 

Башкы редактордун орун басарлары

 • Бримкулов Нурлан Нургазиевич - медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)(Scopus)(ReseacherID)

 • Чубаков Тулеген Чубакович - медицина илимдеринин доктору, профессор, С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун фтизиопульмонология кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы
   (eLibrary) (ORCID)

Редколлегиянын мүчөсү

 • Атамбаева Раиса Минахмедовна медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медицинанын гигиеналык дисциплиналары кафедрасынын башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)
 • Байызбекова Джайнагуль Алчинбековна -  медициналык дарыгер илимпоз, профессор, Республикалык инфекциялык контролдоо илимий-практикалык борборунун, Саламаттыкты сактоо министрлигинин « Алдын алуучу медицина » илимий-өндүрүштүк бирикмесинин жетекчиси, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)(Scopus)
 • Батыралиев Талантбек Абдулаевич–  медицина илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык заманбап медицина илимдер академиясынын президенти, Стамбул, Түркия (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)
 • Бебезов Бахадыр Хакимович – медицина илимдеринин доктору, профессор, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы. Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)
 • Белов Георгий Васильевич– медицина илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Табигый илимдер академиясынын академиги, илим боюнча проректору, ЮПК МУК Жогорку медицина мектебинин патология бөлүмүнүн башчысы, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)
 • Джумабеков Сабырбекович Артисбекович – медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жана Россия илимдер академиясынын академиги, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)
 • Джумагулова Айнагуль Сексеналиевна - медицина илимдеринин доктору, профессор , И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кардиохирургия жана инвазиялык кардиология кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary
 • Мамытов Миталип Мамытович - медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы  (eLibrary)(ORCID)
 • Тухватшин Рустам Романович - медицина илимдеринин доктору, профессор, И.К. Ахунбаева атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын медицинанын патологиялык физиологиясы кафедрасынын башчысы,  Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(ORCID)
 • Ырысов Кенешбек Бакирбаевич - медицина илимдеринин доктору, профессор, мүчө-корреспондент КР УИАнын окуу иштери боюнча проректору, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын нейрохирургия кафедрасынын профессору, Бишкек, Кыргыз Республикасы (eLibrary)(Scopus)(ORCID)(ReseacherID)

Жоопту катчысы: Айтмурзаева Г.Т., м.и.к. (Бишкек)

Котормочу редактор:  Исмаилова А.Д., к.м.н. (Бишкек)

Колдонуучу редактор: Мергенова И.О. (Бишкек)

Электрондук версиянын редактору: Мергенова И.О.  (Бишкек)

ISSN 1694-8068 (Print)
ISSN 1694-805X (Online)