Кыргызстандын Саламаттык Сактоо
Zdravoohraneniye Kyrgyzstana

ISSN 1694-8068 (Print)

ISSN 1694-805X (Online)

Такталбаган этиологиядагы вирустук гепатиттин клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөлөрү

Такталбаган этиологиядагы вирустук гепатиттин клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөлөрү
Полный текст Full text Толук текст  

Корутунду

Киришүү. Такталбаган этиологиядагы курч вирустуу гепатиттин 12 учуруна анализ келтирилген. Бейтаптардын вирустук гепатит маркерлери эки жолу терс болгон, аутоиммундук антителолордун жоктугу аутоиммундук мүнөзүн алып салган. HSV (11 бейтап), EBV (9 бейтап) жана CMV (7 бейтап) антителолору (IgG) табылган. Жакында HSV инфекциясын жуктуруп алган бейтаптарда (авиддүүлүктүн төмөн индекси) курч гепатит клиникасы жаштарда иммунокомпетенттүүлүктүн жогорку деңгээлинде өнүгүп, кыска мөөнөттө калыбына келди. Ал эми, жогорку авиддүүлүк менен ооругандардын тобунда, оору узак курстагы улгайган курактык топтун арасында пайда болгон. Материалдар жана ыкмалар. Такталбаган этиологиядагы гепатиттин клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөлөрү 12 бейтапта изилденген. Бардык пациенттер стандарттуу жалпы клиникалык текшерүүдөн өтүштү, анын ичинде даттанууларды жана физикалык экспертизанын маалыматтарын баалоо, биохимиялык кан анализдери, кан жана зааранын жалпы клиникалык анализдери, вирустуу гепатит маркерлерин ИФАнын жардамы менен аныктоо жана ич органдарынын УЗИси бар. HSV, CMV, EBV антителолору ELISA менен текшерилип, ошондой эле IgG менен HSVге чейинки авиддүүлүк аныкталды. Жыйынтыгы жана аны талкуулоо. РКИБ маалыматы боюнча 2014 - 2020-жылдары этиологиясы такталбаган гепатиттин үлүшү 2,3% дан 7,1% га чейин, орто эсеп менен 4,39 0,58 түзгөн. Байкалган пациенттерде теринин жана склеранын саргаруу, алсыздык, ичтин оорушу жана табиттин жоголушунун туруктуу белгилери болгон. Биохимиялык параметрлерди изилдөө бардык текшерилген бейтаптарда "боор тесттеринин" кыйла жогорулагандыгын көрсөттү. Боордун УЗИ маалыматы боюнча, бардык бейтаптарда курч гепатиттин өзгөрүүсүнө туура келген белгилер байкалган. Маркерлер анализдери бир нече жолу терс болуп чыккандан кийин вирустук гепатит диагнозу алынып салынды, бул этиологиялык факторду издөөнүн негизи болуп герпес тобунун вирустары гепатотроптуулугун эске алып ошондой эле аутоиммундук мүнөздү алып салуу үчүн герпес тобунун (HSV, CMV, EBV) вирустарына, AMA жана ANA тесттерине текшерилди. Герпес вирустарын текшерүүнүн жыйынтыгында 11 бейтапта HSVге IgG антителолору, 9 бейтапта EBV жана CMV - 7 бейтапта пайда болгон. 6 бейтаптан Үч HSV, EBV жана CMV вирустардын антителолору, - 3 бейтаптан эки HSV жана EBV вирустардын антителолору, бир бейтапта CMVнын гана антителолор табылган. Герпес вирустарынын (CMV, EBV, HPV-6) гепатотроптуулугу текшерилген бейтаптардын гепатоциттеринде алардын антигендери табылышы менен тастыкталды. Натыйжалар. Изилдөөнүн натыйжалары гепатиттин өнүгүшү менен оорунун этиологиясын, анын ичинде герпес вирустарын тактоо үчүн кененирээк изилдөө керек экендигин көрсөттү. Герпес тобундагы вирустардын гепатотроптуулугу (HSV, CMV, EBV), адабият маалыматтары боюнча, алардын антигендери гепатит менен ооруган адамдардын гепатоциттеринде табылышы менен тастыкталат. Герпесвирус гепатитинин клиникалык жана биохимиялык көрүнүштөрү башка вирустук гепатиттерден айырмаланбайт. Герпетикалык гепатитти цитолиз синдромунун өнүгүшү менен гематогендик инфекция учурунда пайда болгон, герпетикалык инфекциялардын көзкарандысыз клиникалык формасы катары кароого болот. Жыйынтыгы. Вирустук гепатиттин этиологиялык структурасында, белгилүү бир орунду герпестик вирус, цитомегаловирус, Эпштейн-Барр ж.б. ээлеши мүмкүн; вирустук гепатиттин клиникалык көрүнүшү формасы, оордугу, жүрүшү жана натыйжалары боюнча окшош; А, В, С, D, Е вирустук гепатиттерин лабораториялык четтетүүдө башка вирустук гепатиттердин этиологиясын тастыктоо үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү улантуу зарыл

Авторлор жөнүндө

Иманбаева Лира Асанбековна, ассистент кафедры инфекционных болезней и дерматовенерологии МВШМ,Бишкек, Кыргызская Республика.

Imanbaeva Lira Asanbekovna, Assistant of the Department of Infectious Diseases and Dermatovenerology of IHSM, Bishkek, Kyrgyz Republic. 

Иманбаева Лира Асанбековна, ЭАЖММнын жугуштуу оорулар жана тери оорулардын кафедрасынын ассистенти,  Бишкек, Кыргыз Республикасы. 

Шилтемелер

1. Malyi V.P., Lyadova T.I., Gololobova O.V., Boyko V.V. Clinical and diagnostic characteristics of genotyping of obligate hepatotropic viruses. The influence of viral genotypes on clinical manifestations and outcomes of the disease. // Actual Infectology. - 2013. - № 1 (1). - P. 37-43.
2. Mukomolov S.L., Semenenko T.A., Gerasimova I.E. The burden of hepatitis A in the Russian Federation: a scientific
overview. // Epidemiology and Vaccine Prophylaxis. - 2014.- № 6 (79). - P. 24-34.
3. Yushchuk N.D., Tsyganova E.V., Znoiko O.O. et al. Acute hepatitis of unspecified etiology: etiological structure and clinical and laboratory features. // Experimental and Clinical Gastroenterology. –2009. – № 8. – P.12-18.
4. Totolyan G.G., Storozhakov G.I., Fedorov I.G. and other Viruses of the herpes group and liver damage. // Medicine. - 2009. –№2. – P. 4-11.
5. Anthony Khoo. Acute cholestatic hepatitis induced by EpsteinBarr virus infection in an adult: case report. // Journal of medical case reports. - 2016. – № 10 (75) –P. 1-3.
6. Moreno-Treviño María G. et al. Acute cytomegalovirus hepatitis in a non-immunosuppressed patient: a case report. // Rev.Latinoam.Patol.Clin.Med.Lab. –2017. - № 64 (2). - P. 60-62
7. Chaudhary D. et al. Acute liver failure from herpes simplex virus in an immunocompetent patient due to direct inoculation of the peritoneum. // ACG case reports journal. - 2017.- № 4 P. 23
8. Zaitsev I.A., Kirienko V.T. Hepatitis caused by herpes simplex viruses. // Family medicine. - 2016.- № 3 (65). - P.127-130.
9. Uchaikin V.F., Smirnov A.V., Chuelov S.B. and other Herpesvirus hepatitis in children. //Pediatrics. - 2012. - № 3(91).– P. 136-142.

1. Malyi V.P., Lyadova T.I., Gololobova O.V., Boyko V.V. Clinical and diagnostic characteristics of genotyping of obligate hepatotropic viruses. The influence of viral genotypes on clinical manifestations and outcomes of the disease. // Actual Infectology. - 2013. - № 1 (1). - P. 37-43.
2. Mukomolov S.L., Semenenko T.A., Gerasimova I.E. The burden of hepatitis A in the Russian Federation: a scientific
overview. // Epidemiology and Vaccine Prophylaxis. - 2014.- № 6 (79). - P. 24-34.
3. Yushchuk N.D., Tsyganova E.V., Znoiko O.O. et al. Acute hepatitis of unspecified etiology: etiological structure and clinical and laboratory features. // Experimental and Clinical Gastroenterology. –2009. – № 8. – P.12-18.
4. Totolyan G.G., Storozhakov G.I., Fedorov I.G. and other Viruses of the herpes group and liver damage. // Medicine. - 2009. –№2. – P. 4-11.
5. Anthony Khoo. Acute cholestatic hepatitis induced by EpsteinBarr virus infection in an adult: case report. // Journal of medical case reports. - 2016. – № 10 (75) –P. 1-3.
6. Moreno-Treviño María G. et al. Acute cytomegalovirus hepatitis in a non-immunosuppressed patient: a case report. // Rev.Latinoam.Patol.Clin.Med.Lab. –2017. - № 64 (2). - P. 60-62
7. Chaudhary D. et al. Acute liver failure from herpes simplex virus in an immunocompetent patient due to direct inoculation of the peritoneum. // ACG case reports journal. - 2017.- № 4 P. 23
8. Zaitsev I.A., Kirienko V.T. Hepatitis caused by herpes simplex viruses. // Family medicine. - 2016.- № 3 (65). - P.127-130.
9. Uchaikin V.F., Smirnov A.V., Chuelov S.B. and other Herpesvirus hepatitis in children. //Pediatrics. - 2012. - № 3(91).– P. 136-142.

1. Malyi V.P., Lyadova T.I., Gololobova O.V., Boyko V.V. Clinical and diagnostic characteristics of genotyping of obligate hepatotropic viruses. The influence of viral genotypes on clinical manifestations and outcomes of the disease. // Actual Infectology. - 2013. - № 1 (1). - P. 37-43.
2. Mukomolov S.L., Semenenko T.A., Gerasimova I.E. The burden of hepatitis A in the Russian Federation: a scientific
overview. // Epidemiology and Vaccine Prophylaxis. - 2014.- № 6 (79). - P. 24-34.
3. Yushchuk N.D., Tsyganova E.V., Znoiko O.O. et al. Acute hepatitis of unspecified etiology: etiological structure and clinical and laboratory features. // Experimental and Clinical Gastroenterology. –2009. – № 8. – P.12-18.
4. Totolyan G.G., Storozhakov G.I., Fedorov I.G. and other Viruses of the herpes group and liver damage. // Medicine. - 2009. –№2. – P. 4-11.
5. Anthony Khoo. Acute cholestatic hepatitis induced by EpsteinBarr virus infection in an adult: case report. // Journal of medical case reports. - 2016. – № 10 (75) –P. 1-3.
6. Moreno-Treviño María G. et al. Acute cytomegalovirus hepatitis in a non-immunosuppressed patient: a case report. // Rev.Latinoam.Patol.Clin.Med.Lab. –2017. - № 64 (2). - P. 60-62
7. Chaudhary D. et al. Acute liver failure from herpes simplex virus in an immunocompetent patient due to direct inoculation of the peritoneum. // ACG case reports journal. - 2017.- № 4 P. 23
8. Zaitsev I.A., Kirienko V.T. Hepatitis caused by herpes simplex viruses. // Family medicine. - 2016.- № 3 (65). - P.127-130.
9. Uchaikin V.F., Smirnov A.V., Chuelov S.B. and other Herpesvirus hepatitis in children. //Pediatrics. - 2012. - № 3(91).– P. 136-142.

Для цитирования

Иманбаева Л.А.Клинико-лабораторная характеристика вирусных гепатитов неуточненной этиологии. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 2, с. 48-54;

https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648

For citation

Imanbaeva L.A.Clinical and laboratory characteristics of viral hepatitis of unspecified etiology.Health care of  Kyrgyzstan 2021, no 2, pp. 48-54;


https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648

Цитата үчүн

Иманбаева Л.А.Такталбаган этиологиядагы вирустук гепатиттин клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөлөрү.Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 2, б. 48-54;


https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648

Авторлор Иманбаева Л.А.
Ссылка doi.org https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648
Беттер 48-54
Орусча
Об авторах

Иманбаева Лира Асанбековна, ассистент кафедры инфекционных болезней и дерматовенерологии МВШМ,Бишкек, Кыргызская Республика.

Полный текст

PDF (RUS)

Список литературы

1. Malyi V.P., Lyadova T.I., Gololobova O.V., Boyko V.V. Clinical and diagnostic characteristics of genotyping of obligate hepatotropic viruses. The influence of viral genotypes on clinical manifestations and outcomes of the disease. // Actual Infectology. - 2013. - № 1 (1). - P. 37-43.
2. Mukomolov S.L., Semenenko T.A., Gerasimova I.E. The burden of hepatitis A in the Russian Federation: a scientific
overview. // Epidemiology and Vaccine Prophylaxis. - 2014.- № 6 (79). - P. 24-34.
3. Yushchuk N.D., Tsyganova E.V., Znoiko O.O. et al. Acute hepatitis of unspecified etiology: etiological structure and clinical and laboratory features. // Experimental and Clinical Gastroenterology. –2009. – № 8. – P.12-18.
4. Totolyan G.G., Storozhakov G.I., Fedorov I.G. and other Viruses of the herpes group and liver damage. // Medicine. - 2009. –№2. – P. 4-11.
5. Anthony Khoo. Acute cholestatic hepatitis induced by EpsteinBarr virus infection in an adult: case report. // Journal of medical case reports. - 2016. – № 10 (75) –P. 1-3.
6. Moreno-Treviño María G. et al. Acute cytomegalovirus hepatitis in a non-immunosuppressed patient: a case report. // Rev.Latinoam.Patol.Clin.Med.Lab. –2017. - № 64 (2). - P. 60-62
7. Chaudhary D. et al. Acute liver failure from herpes simplex virus in an immunocompetent patient due to direct inoculation of the peritoneum. // ACG case reports journal. - 2017.- № 4 P. 23
8. Zaitsev I.A., Kirienko V.T. Hepatitis caused by herpes simplex viruses. // Family medicine. - 2016.- № 3 (65). - P.127-130.
9. Uchaikin V.F., Smirnov A.V., Chuelov S.B. and other Herpesvirus hepatitis in children. //Pediatrics. - 2012. - № 3(91).– P. 136-142.

Для цитирования

Иманбаева Л.А.Клинико-лабораторная характеристика вирусных гепатитов неуточненной этиологии. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 2, с. 48-54;

https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648

Англисче
About authors

Imanbaeva Lira Asanbekovna, Assistant of the Department of Infectious Diseases and Dermatovenerology of IHSM, Bishkek, Kyrgyz Republic. 

Full text

PDF (RUS)

References

1. Malyi V.P., Lyadova T.I., Gololobova O.V., Boyko V.V. Clinical and diagnostic characteristics of genotyping of obligate hepatotropic viruses. The influence of viral genotypes on clinical manifestations and outcomes of the disease. // Actual Infectology. - 2013. - № 1 (1). - P. 37-43.
2. Mukomolov S.L., Semenenko T.A., Gerasimova I.E. The burden of hepatitis A in the Russian Federation: a scientific
overview. // Epidemiology and Vaccine Prophylaxis. - 2014.- № 6 (79). - P. 24-34.
3. Yushchuk N.D., Tsyganova E.V., Znoiko O.O. et al. Acute hepatitis of unspecified etiology: etiological structure and clinical and laboratory features. // Experimental and Clinical Gastroenterology. –2009. – № 8. – P.12-18.
4. Totolyan G.G., Storozhakov G.I., Fedorov I.G. and other Viruses of the herpes group and liver damage. // Medicine. - 2009. –№2. – P. 4-11.
5. Anthony Khoo. Acute cholestatic hepatitis induced by EpsteinBarr virus infection in an adult: case report. // Journal of medical case reports. - 2016. – № 10 (75) –P. 1-3.
6. Moreno-Treviño María G. et al. Acute cytomegalovirus hepatitis in a non-immunosuppressed patient: a case report. // Rev.Latinoam.Patol.Clin.Med.Lab. –2017. - № 64 (2). - P. 60-62
7. Chaudhary D. et al. Acute liver failure from herpes simplex virus in an immunocompetent patient due to direct inoculation of the peritoneum. // ACG case reports journal. - 2017.- № 4 P. 23
8. Zaitsev I.A., Kirienko V.T. Hepatitis caused by herpes simplex viruses. // Family medicine. - 2016.- № 3 (65). - P.127-130.
9. Uchaikin V.F., Smirnov A.V., Chuelov S.B. and other Herpesvirus hepatitis in children. //Pediatrics. - 2012. - № 3(91).– P. 136-142.

For citation

Imanbaeva L.A.Clinical and laboratory characteristics of viral hepatitis of unspecified etiology.Health care of  Kyrgyzstan 2021, no 2, pp. 48-54;


https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648

Кыргызча
Авторлор жөнүндө

Иманбаева Лира Асанбековна, ЭАЖММнын жугуштуу оорулар жана тери оорулардын кафедрасынын ассистенти,  Бишкек, Кыргыз Республикасы. 

Толук текст

PDF (RUS)

Шилтемелер

1. Malyi V.P., Lyadova T.I., Gololobova O.V., Boyko V.V. Clinical and diagnostic characteristics of genotyping of obligate hepatotropic viruses. The influence of viral genotypes on clinical manifestations and outcomes of the disease. // Actual Infectology. - 2013. - № 1 (1). - P. 37-43.
2. Mukomolov S.L., Semenenko T.A., Gerasimova I.E. The burden of hepatitis A in the Russian Federation: a scientific
overview. // Epidemiology and Vaccine Prophylaxis. - 2014.- № 6 (79). - P. 24-34.
3. Yushchuk N.D., Tsyganova E.V., Znoiko O.O. et al. Acute hepatitis of unspecified etiology: etiological structure and clinical and laboratory features. // Experimental and Clinical Gastroenterology. –2009. – № 8. – P.12-18.
4. Totolyan G.G., Storozhakov G.I., Fedorov I.G. and other Viruses of the herpes group and liver damage. // Medicine. - 2009. –№2. – P. 4-11.
5. Anthony Khoo. Acute cholestatic hepatitis induced by EpsteinBarr virus infection in an adult: case report. // Journal of medical case reports. - 2016. – № 10 (75) –P. 1-3.
6. Moreno-Treviño María G. et al. Acute cytomegalovirus hepatitis in a non-immunosuppressed patient: a case report. // Rev.Latinoam.Patol.Clin.Med.Lab. –2017. - № 64 (2). - P. 60-62
7. Chaudhary D. et al. Acute liver failure from herpes simplex virus in an immunocompetent patient due to direct inoculation of the peritoneum. // ACG case reports journal. - 2017.- № 4 P. 23
8. Zaitsev I.A., Kirienko V.T. Hepatitis caused by herpes simplex viruses. // Family medicine. - 2016.- № 3 (65). - P.127-130.
9. Uchaikin V.F., Smirnov A.V., Chuelov S.B. and other Herpesvirus hepatitis in children. //Pediatrics. - 2012. - № 3(91).– P. 136-142.

Цитата үчүн

Иманбаева Л.А.Такталбаган этиологиядагы вирустук гепатиттин клиникалык жана лабораториялык мүнөздөмөлөрү.Кыргызстандын Cаламаттык Cактоо 2021, № 2, б. 48-54;


https://doi.org/10.51350/zdravkg202162648

Көрүүлөр: 5569
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support